Belastingen

Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden worden de stoelmassages door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is een stoelmassage aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn: